Söktermen höghet har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaENEngelska
höghet(n)[allmän](u) greatness(n)[allmän]
höghet(u) highness
SVSynonymer för höghetENÖversättningar
poesi[flykt](upoetry
patos[flykt]npathos
fläkt[flykt](ubreeth of air
storslagenhet[storhet](ugrandeur
allmakt[storhet](uomnipotence(formal)
värdighet[storhet](udignity
helighet[storhet](uholiness
majestät[storhet]nmajesty
nåd[höghet](ufavour
betydelse[anseende](usignificance
resning[anseende](ustature(formal)
klass[anseende](uswag
storhet[anseende](ugreatness
herravälde[överhöghet]nascendancy
myndighet[överhöghet](uauthorit
suveränitet[överhöghet](usovereignty
supremati[överhöghet](usupremacy
ädelhet[upphöjdhet](uhigh-mindedness
högsinthet[upphöjdhet](uhigh-mindedness
adel[upphöjdhet](unobility