Söktermen höjd har 24 resultat
SV Svenska EN Engelska
höjd (n) [utveckling] (u) summit (n) [utveckling]
höjd (u) loma
höjd (u) colina
höjd (n) [geologi] (u) hill (n) [geologi]
höjd (n) [geologi] (u) eminence (n) [geologi]
SV Svenska EN Engelska
höjd (u) eminence
höjd (n) [mått - vikt] (u) highness (n) [mått - vikt]
höjd (u) highness
höjd (n) [grad] (u) intensity (n) [grad]
höjd (n) [utveckling] (u) acme (n) [utveckling]
höjd (n) [utveckling] (u) culmination (n) [utveckling]
höjd (n) [mått - vikt] (u) height (n) [mått - vikt]
höjd (u) height
höjd (n) [mått - vikt] (u) altitude (n) [mått - vikt]
höjd (n) [absolute height] (u) altitude (n) [absolute height]
höjd (u) altitude
höjd (n) [utveckling] (u) peak (n) [utveckling]
höjd (n) [grad] (u) level (n) [grad]
höjd (n) [grad] (u) pitch (n) [grad]
höjd (n) [geologi] (u) elevation (n) [geologi]
höjd (n) [utveckling] (u) top (n) [utveckling]
höjd (u) top
höjd (u) hill
höjd (u) elevation
SV Synonymer för höjd EN Översättningar
brant [stigning] (u arduous
sluttning [stigning] (u acclivity
stup [stigning] n precipice
upphöjning [stigning] (u prominence
höjning [stigning] (u augmentation
kulle [stigning] (u hillock
backe [stigning] (u hill
högland [fjäll] n highland
bergskedja [fjäll] (u mountain range
massiv [fjäll] massive
urberg [fjäll] bedrock
ås [fjäll] esker
alp [fjäll] alp
klippa [fjäll] cliff
bergstopp [fjäll] (u mountain peak
spets [fjäll] (u spitz
berg [fjäll] n mountains
avstånd [utsträckning] n distance
sträcka [utsträckning] way
dimension [utsträckning] (u dimension