Söktermen hantering har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
hantering (n) [verktyg] (u) use (n) [verktyg]
hantering (n) [maskin] (u) handling (n) [maskin]
hantering (n) [varor] (u) handling (n) [varor]
hantering (n) [verktyg] (u) usage (n) [verktyg]
hantering (u) dealing
SV Svenska EN Engelska
hantering (u) management
SV Synonymer för hantering EN Översättningar
schackrande [näringsfång] n trafficking
trafik [näringsfång] (u traffic
vidrörande [kontakt] touching
beröring [kontakt] (u feel
förfarande [tillvägagångssätt] n proceeding
knep [tillvägagångssätt] n sleight of hand
manöver [tillvägagångssätt] (u exercise
fiffel [tillvägagångssätt] n jiggery-pokery
bearbetning [tillvägagångssätt] (u adaption
styrning [tillvägagångssätt] guiding
manipulation [tillvägagångssätt] (u influencing
bärgning [levebröd] salvage
försörjning [levebröd] (u supply
uppehälle [levebröd] livelihood
utkomst [levebröd] living
yrke [levebröd] n occupation
rörelse [levebröd] (u afoot
industri [levebröd] (u industry
näring [levebröd] (u nourishment
inkomstkälla [förvärvsgren] (u source of income