Söktermen happiness har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
happiness (n) [cheerfulness] glädje (n) [cheerfulness] (u)
happiness (n) [emotional condition] glädje (n) [emotional condition] (u)
happiness (n) [cheerfulness] munterhet (n) [cheerfulness] (u)
happiness (n) [cheerfulness] gladlynthet (n) [cheerfulness] (u)
happiness lycka (u)
EN Engelska SV Svenska
happiness (n) [cheerfulness] lycka (n) [cheerfulness] (u)
happiness (n) [emotional condition] lycka (n) [emotional condition] (u)
happiness sällhet (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för happiness SV Översättningar
gratification [contentment] tillfredsställelse (u)
complacency [contentment] självbelåtenhet (u)
relief [contentment] undsättning
comfort [contentment] tröst (u)
joy [contentment] glädje (u)
satisfaction [contentment] tillfredsställning (n)
rapture [satisfaction] (formal hänförelse (u)
blessedness [satisfaction] salighet (u)
bliss [satisfaction] lycka (u)
tranquillity [satisfaction] stillhet (u)
mirth [merriment] (literature munterhet (u)
cheer [merriment] hurra
vivacity [merriment] livfullhet (u)
laughter [merriment] skratt {n}
delight [merriment] välbehag {n}
exuberance [merriment] översvallande glädje
delectation [pleasure] förnöjelse (u)
ecstasy [pleasure] E
enjoyment [pleasure] njutning
transport [pleasure] transport (u)