Söktermen hård har 63 resultat
SV Svenska EN Engelska
hård (a) [uppförande] hard-handed (a) [uppförande]
hård (a) [ansträngning] arduous (a) [ansträngning]
hård (a) [omständigheter] harsh (a) [omständigheter]
hård (a) [karaktär] severe (a) [karaktär]
hård (a) [konkurrens] severe (a) [konkurrens]
SV Svenska EN Engelska
hård (a) [krav] severe (a) [krav]
hård (a) [omständigheter] severe (a) [omständigheter]
hård stern
hård (a) [karaktär] stern (a) [karaktär]
hård (a) [karaktär] strict (a) [karaktär]
hård (a) [aktion] drastic (a) [aktion]
hård (a) [aktion] hard-handed (a) [aktion]
hård (a) [karaktär] harsh (a) [karaktär]
hård backbreaking
hård (a) [medicin] callous (a) [medicin]
hård grim
hård (a) [blick] grim (a) [blick]
hård (a) [uppförande] hardhanded (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] hardfisted (a) [uppförande]
hård (a) [uppförande] hard-fisted (a) [uppförande]
hård (a) [väder] tempestuous (a) [väder]
hård (a) [väder] tumultuous (a) [väder]
hård (a) [straff] stiff (a) [straff] (informal)
hård (a) [ansträngning] laborious (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] tough (a) [ansträngning]
hård (a) [karaktär] tough (a) [karaktär]
hård (a) [levnadsförhållanden] tough (a) [levnadsförhållanden]
hård (a) [ansträngning] strenuous (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] burdensome (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] difficult (a) [ansträngning]
hård (a) [ansträngning] hard (a) [ansträngning]
hård (a) [blick] hard (a) [blick]
hård (a) [material] hard (a) [material]
hård (a) [vatten] hard (a) [vatten]
hård (a) [aktion] harsh (a) [aktion]
hård (a) [aktion] grueling (a) [aktion]
hård (a) [aktion] gruelling (a) [aktion]
hård (a) [väder] turbulent (a) [väder]
hård (a) [väder] boisterous (a) [väder]
hård (a) [levnadsförhållanden] rough (a) [levnadsförhållanden]
hård (a) [karaktär] austere (a) [karaktär]
hård (a) [väder] stormy (a) [väder]
hård (a) [uppförande] heavy-handed (a) [uppförande]
hård harsh
hård hard
hård severe
EN Engelska SV Svenska
hard (a) [water] hård (a) [water]
hard stel
hard tung
hard (o) [energy] intensivt (o) [energy]
hard (o) [energy] kraftigt (o) [energy]
hard (a) [look] sträng (a) [look]
hard (a) [difficult] krävande (a) [difficult]
hard (o) [general] hårt (o) [general]
hard (a) [effort] tryckande (a) [effort]
hard (a) [difficult] svår (a) [difficult]
hard (a) [material] hård (a) [material]
hard (a) [look] hård (a) [look]
hard (a) [effort] hård (a) [effort]
hard (a) [effort] betungande (a) [effort]
hard (a) [effort] besvärlig (a) [effort]
hard (a) [effort] mödosam (a) [effort]
hard (a) [effort] svår (a) [effort]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för hard SV Översättningar
severe [harsh] fero
sharp [harsh] rapidamente
austere [harsh] solido
stern [harsh] poppa {f}
unrelenting [harsh] inesorabile
astringent [harsh] severo
distilled [containing alcohol] distillato
strong [containing alcohol] spiccato
intoxicant [containing alcohol] inebriante
spirituous [containing alcohol] alcolico
alcoholic [containing alcohol] alcolico
tough [laborious] ostinato {m}
difficult [laborious] difficile
exhausting [laborious] esauriente
burdensome [laborious] gravoso
fatiguing [laborious] spossante
arduous [laborious] faticoso
abstruse [difficult] (formal recondito
perplexing [difficult] che confonde
abstract [difficult] astruso