Söktermen hard-to-dispose-of waste har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för waste

waste (a) [material] avfalls- (a) [material]
waste (n) [household waste] avfall (n) {n} [household waste]
waste (n) [household waste] skräp (n) {n} [household waste]
waste (n) [household waste] sopor (n) [household waste] (up)
waste (n) [factory] avfallsprodukt (n) [factory] (u)
waste (v) [money] kasta bort (v) [money]
waste (v) [money] förbruka (v) [money]
waste (v) [money] konsumera (v) [money]
waste (n) [area] ödemark (n) [area] (u)
waste (n) [area] ofruktbar mark (n) [area] (u)