Söktermen hederlig har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
hederlig (a) [moraliskt uppförande] upright (a) [moraliskt uppförande]
hederlig (a) [uppförande] upstanding (a) [uppförande] (formal)
hederlig (a) [uppförande] honest (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] sincere (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] aboveboard (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
hederlig (a) [uppförande] straightforward (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] candid (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] on the up-and-up (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] on the up and up (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] upfront (a) [uppförande]
hederlig (a) [uppförande] up-front (a) [uppförande]
hederlig (a) [moraliskt uppförande] good (a) [moraliskt uppförande]
hederlig (a) [moraliskt uppförande] righteous (a) [moraliskt uppförande]
hederlig (a) [moraliskt uppförande] virtuous (a) [moraliskt uppförande]
hederlig honourable
hederlig honest
SV Synonymer för hederlig EN Översättningar
vederhäftig [tillförlitlig] solvent
pålitlig [tillförlitlig] trustworthy
sann [tillförlitlig] for real (adj adv)
sannolik [tillförlitlig] probable
solid [tillförlitlig] solid
gedigen [tillförlitlig] genuine
kanonisk [tillförlitlig] canonical
trovärdig [tillförlitlig] credible
rättskaffens [trogen] righteous
redbar [trogen] honorable
lojal [trogen] loyal
ansenlig [icke föraktlig] sizeable
frikostig [icke föraktlig] freehanded
vacker [icke föraktlig] beautiful
nätt [icke föraktlig] natty
oangriplig [fläckfri] unimpeachable (formal)
otadlig [fläckfri] flawless
oklanderlig [fläckfri] flawless
oantastlig [fläckfri] unexceptionable (formal)
korrekt [fläckfri] for real (adj adv)