Söktermen helt har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
helt (o) [allmän] all (o) [allmän]
helt butt (slang)
helt (o) [grad] fully (o) [grad]
helt fully
helt (o) [grad] totally (o) [grad]
SV Svenska EN Engelska
helt (o) [grad] wholly (o) [grad]
helt wholly
helt (o) [grad] altogether (o) [grad]
helt (adj adv n) [colloquial: in entirety] whole (adj adv n) [colloquial: in entirety]
helt (o) [grad] quite (o) [grad]
helt (o) [grad] thoroughly (o) [grad]
helt (o) [grad] entirely (o) [grad]
helt (o) [allmän] entirely (o) [allmän]
helt (o) [grad] completely (o) [grad]
helt entirely
helt wholy
helt quite
SV Synonymer för helt EN Översättningar
fullständigt [tillsammans] по́лностью (adv)
komplett [helt och hållet] соверше́нный (adj n)
absolut [helt och hållet] однозна́чно (adv int)
rakt [helt och hållet] то́чно (adv int)
precis [helt och hållet] вот и́менно (adv int)
på håret [helt och hållet] е́ле-е́ле (adv)
visst [bestämt] не́кий (adj determiner)
säkert [bestämt] определённый (adj)
definitivt [bestämt] наверняка́ (adv)
faktiskt [bestämt] на са́мом де́ле (adv)
givet [bestämt] да́нный (prep n adj)
ända [så långt som] (u ко́нчиться (v)
brutto [utan avdrag] валово́й (adj n v)
enbart [alltigenom] то́лько (adj)
endast [alltigenom] то́лько (adj)
splitter [spritt] шрапне́ль (n)