Söktermen herde har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
herde (n) [religion] (u) pastor (n) [religion]
herde (n) [yrke - man] (u) herd (n) [yrke - man]
herde (n) [yrke - man] (u) herdsman (n) [yrke - man]
herde (n) [man] (u) shepherd (n) [man]
herde (n) [religion] (u) shepherd (n) [religion]
SV Svenska EN Engelska
herde (u) shephard
SV Synonymer för herde EN Översättningar
kyrkoherde [präst] (u rector
prost [präst] deacanal
predikant [präst] (u preacher
komminister [präst] perpetual curate
pastor [präst] (u pastor
cowboy [boskapsdrivare] (u cowman
präst [själasörjare] (u clergyman