Söktermen hjälpmedel har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
hjälpmedel (n) [resultat] {n} means (n) [resultat]
hjälpmedel (n) [metod] {n} cure (n) [metod]
hjälpmedel (n) [resultat] {n} help (n) [resultat]
hjälpmedel (n) [resultat] {n} aid (n) [resultat]
hjälpmedel (n) [metod] {n} remedy (n) [metod]
SV Synonymer för hjälpmedel EN Översättningar
mönster [modell] n model
förebild [modell] (u pattern
prototyp [modell] (u prototype
schablon [modell] (u stencil
kliché [modell] (u cliche
matris [modell] (u matrix
mall [modell] template
stoff [råämne] n stuff
virke [råämne] n timber
substans [råämne] (u substance
medel [råämne] n means
medium [råämne] n psychic
tillbehör [råämne] n trappings
resurser [råämne] (up capacity
råd [råämne] n council
material [råämne] n material
redskap [maskiner] n utensil (formal)
utrustning [maskiner] (u equipment
don [maskiner] n tackle
verktyg [maskiner] n instrument