Söktermen hold har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
hold (v) [telephone]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
vänta (v) [telephone]
 • väntad
hold
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
inneha
 • innehavd
hold (v) [event] äga rum (v) [event]
hold (n) [hand] tag (n) {n} [hand]
hold (v) [theory] vara tillämplig (v) [theory]
EN Engelska SV Svenska
hold (v) [construction] hålla uppe (v) [construction]
hold (v) [people] ha plats för (v) [people]
hold (v) [people]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
rymma (v) [people]
 • rymd
hold (v) [volume]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
innehålla (v) [volume]
 • innehållen
hold (v) [telephone]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
dröja (v) [telephone]
 • dröjd
hold (v) [general]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [general]
 • hållen
hold (v) [seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
reservera (v) [seat]
 • reserverad
hold (v) [theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
gälla (v) [theory]
 • gälld
hold (v) [retain] hålla kvar (v) [retain]
hold (v) [theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
passa (v) [theory]
 • passad
hold (v) [construction]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
uppehålla (v) [construction]
 • uppehållen
hold (v) [seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [seat]
 • hållen
hold (v) [retain]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [retain]
 • hållen
hold (v) [position]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [position]
 • hållen

Engelska Svenska översättingar