Söktermen hold har 19 resultat
ENEngelskaSVSvenska
hold(v)[telephone]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
vänta(v)[telephone]
 • väntad
hold
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
inneha
 • innehavd
hold(v)[event] äga rum(v)[event]
hold(n)[hand] tag(n){n}[hand]
hold(v)[theory] vara tillämplig(v)[theory]
ENEngelskaSVSvenska
hold(v)[construction] hålla uppe(v)[construction]
hold(v)[people] ha plats för(v)[people]
hold(v)[people]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
rymma(v)[people]
 • rymd
hold(v)[volume]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
innehålla(v)[volume]
 • innehållen
hold(v)[telephone]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
dröja(v)[telephone]
 • dröjd
hold(v)[general]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla(v)[general]
 • hållen
hold(v)[seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
reservera(v)[seat]
 • reserverad
hold(v)[theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
gälla(v)[theory]
 • gälld
hold(v)[retain] hålla kvar(v)[retain]
hold(v)[theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
passa(v)[theory]
 • passad
hold(v)[construction]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
uppehålla(v)[construction]
 • uppehållen
hold(v)[seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla(v)[seat]
 • hållen
hold(v)[retain]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla(v)[retain]
 • hållen
hold(v)[position]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla(v)[position]
 • hållen

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för holdSVÖversättningar
debate[speech]debatt(u)
discuss[speech]diskutera
plead[speech]yrka
dispute[speech]dispyt(u)
differ[speech]skilja sig åt
talk about[speech]debattera
reason[speech]reson
argue[speech]köpslå
believe[knowledge]tro
maintain[knowledge]bibehålla
embrace[knowledge]omfamning(u)
trust[knowledge]känna tilltro(n v adj)
swallow[knowledge]sluka
affirm[knowledge]bejaka
acknowledge[knowledge]vidkännas
accept[knowledge]godtaga
hang[stick]hänga
cling to[stick]klamra sig fast intill
cohere[stick]ha sammanhang
fasten[stick]häfta