Söktermen hold out the prospect har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för hold

hold (v) [general]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [general]
 • hållen
hold (v) [position]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [position]
 • hållen
hold (v) [retain]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [retain]
 • hållen
hold (v) [seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
hålla (v) [seat]
 • hållen
hold (v) [construction]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
uppehålla (v) [construction]
 • uppehållen
hold (v) [theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
passa (v) [theory]
 • passad
hold (v) [retain] hålla kvar (v) [retain]
hold (v) [theory]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
gälla (v) [theory]
 • gälld
hold (v) [seat]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
reservera (v) [seat]
 • reserverad
hold (v) [telephone]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
vänta (v) [telephone]
 • väntad

EN SV Översättningar för out

out ut
out (o) [location] ute (o) [location]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för prospect

prospect (n) [expectation] utsikt (n) [expectation] (u)
prospect (n) [future] utsikt (n) [future] (u)
prospect (n) [future] framtidsperspektiv (n) {n} [future]
prospect (n) [expectation] förväntning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [expectation] förhoppning (n) [expectation] (u)
prospect (n) [trade] spekulant (n) [trade] (u)
prospect (n) [trade] eventuell köpare (n) [trade] (u)