Söktermen hope har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
hope (v) [general] hoppas (v) [general]
hope hopp {n}
hope (n) [general] hopp (n) {n} [general]
hope förhasta
hope förhoppning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för hope SV Översättningar
goal [illusion] mål {n}
fantasy [illusion] fantasi (u)
daydream [illusion] dagdröm (u)
dream [illusion] dröm (u)
count [anticipation] åtalspunkt (n v)
contemplate [anticipation] betänka
await [anticipation] avvakta
calculate [anticipation] räkna ut
count on [anticipation] räkna med
expect [anticipation] förvänta
appetite [hunger] matlust
motive [hunger] grond
longing [hunger] längtansfull
craving [hunger] längtan (invariable)
urge [hunger] mana
will [hunger] testamentera
desire [hunger] åtrå
mind [aspiration] tanke (u)
request [aspiration] önskan {n}
want [aspiration] vilja