Söktermen hope for har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
hope for (v) [expectation] hoppas på (v) [expectation]

EN SV Översättningar för hope

hope (v) [general] hoppas (v) [general]
hope hopp {n}
hope (n) [general] hopp (n) {n} [general]
hope förhasta
hope förhoppning (u)

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för hope for SV Översättningar
prepare [expect] preparera
await [expect] avvakta
count on [expect] räkna med
wait for [expect] vänta
anticipate [expect] förutse
foresee [anticipation] förutse
ask [anticipation] spörja