Söktermen hunger har 5 resultat
SVSvenskaENEngelska
hunger(u) hunger
hunger(n)[fysisk förnimmelse](u) hunger(n)[fysisk förnimmelse]
SVSynonymer för hungerENÖversättningar
åtrå[begär]lyst
smak[aptit](usmag(n v)
lust[matlust](ulyst
begär[matlust]nlyst
intresse[matlust]ninteresse
ENEngelskaSVSvenska
hunger hunger(u)
hunger(n)[physical sensation] hunger(n)[physical sensation](u)
hunger
  • hungered
  • hunger
  • hunger
  • hungered
  • hungered
hungra
  • hungrad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för hungerSVÖversättningar
craving[desire]längtan(invariable)
longing[desire]längtansfull
thirst[desire]törst(u)
lust[desire]åtrå
demand[desire]yrka
appetite[desire]matlust
want[long for]vilja
need[long for]brist(u)
desire[long for]åtrå
pine[long for]tyna bort
languish[long for]tråna
famine[state]svält(u)
fast[state]före
drought[state]torka
greed[feeling]girighet(u)
gluttony[feeling]frosseri{n}
long[yearn]hög
pant[yearn]flämtning
crave[long]be om
ache[long]ha ont(v n)