Söktermen hurry up har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
hurry up raska på

EN SV Översättningar för hurry

hurry (v) [haste] skynda sig (v) [haste]
hurry (v) [person] skynda sig (v) [person]
hurry (v) [haste]
 • hurried
 • hurry
 • hurry
 • hurried
 • hurried
hasta (v) [haste]
 • hastad
hurry (v) [person]
 • hurried
 • hurry
 • hurry
 • hurried
 • hurried
ila (v) [person]
 • ilad
hurry hast (u)
hurry
 • hurried
 • hurry
 • hurry
 • hurried
 • hurried
brådska (u)
 • brådskad
hurry
 • hurried
 • hurry
 • hurry
 • hurried
 • hurried
jäkta
 • jäktad
hurry fjäsk {n}
hurry
 • hurried
 • hurry
 • hurry
 • hurried
 • hurried
skynda
 • skyndad

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja (v) [prices]
 • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]