Söktermen hushålls- har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
hushålls- (a) [hushåll] domestic (a) [hushåll]
SV Synonymer för hushålls- EN Översättningar
penning- [affärs-] pecuniary (formal)
finansiell [affärs-] financial
pekuniär [affärs-] pecuniary (formal)
monetär [affärs-] monetary
ekonomisk [affärs-] economy
inbördes [inomhus] mutual
inre [inomhus] inner