Söktermen hymn har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
hymn (n) [religion] (u) hymn (n) [religion]
hymn (u) anthem
SV Synonymer för hymn EN Översättningar
koral [lovkväde] (u Choral {m}
lovsång [lovkväde] (u Jubellied {n}
vers [dikt] (u Vers {m}
rim [dikt] n Reim {m}
ode [dikt] n Ode {f}
sång [dikt] (u Vogelgesang (n)
visa [dikt] Song {m}
ballad [dikt] (u Ballade {f}
kantat [dikt] (u Kantate {f}
sonett [dikt] (u Sonett {n}
poem [dikt] n Gedicht {n}
psalm [koral] (u Kirchenlied {n}
EN Engelska SV Svenska
hymn (n) [religion] lovsång (n) [religion] (u)
hymn (n) [religion] koral (n) [religion] (u)
hymn (n) [religion] hymn (n) [religion] (u)
hymn psalm (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för hymn SV Översättningar
melody [music] melodi (u)
lyric [music] lyrisk
verse [music] strof (u)
strain [music] sträckning (u)
poem [music] dikt (u)
air [music] lufta
carol [music] julsång
tune [music] ton (u)
aria [music] aria (u)
number [music] tal {n}
ditty [music] visa
descant [music] sopran (u)
lay [music] låg
song [music] spottstyver (u)
incantation [song] besvärjelse (u)
dirge [song] begravningshymn (u)
chant [song] sång (u)
glorify [religion] glorifiera
adore [religion] avguda
bless [religion] välsigna