Söktermen i alla fall har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
i alla fall (o) [allmän] nevertheless (o) [allmän]
i alla fall (o) [allmän] at least (o) [allmän]
i alla fall (o) [allmän] at any rate (o) [allmän]
i alla fall (o) [i varje fall] at any rate (o) [i varje fall]
i alla fall (o) [allmän] anyhow (o) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
i alla fall (o) [i varje fall] anyhow (o) [i varje fall]
i alla fall (o) [allmän] anyway (o) [allmän]
i alla fall (o) [i varje fall] anyway (o) [i varje fall]
i alla fall (o) [allmän] nonetheless (o) [allmän]
i alla fall (o) [allmän] in spite of this (o) [allmän]
i alla fall (o) [allmän] in spite of that (o) [allmän]
i alla fall (o) [allmän] in any case (o) [allmän]
i alla fall (o) [i varje fall] in any case (o) [i varje fall]
i alla fall (o) [i varje fall] no matter how (o) [i varje fall]
i alla fall (adv) [anyway; nevertheless; nonetheless] all the same (adv) [anyway; nevertheless; nonetheless]
i alla fall (adv) [despite the contrary] even so (adv) {Ü|en|} [despite the contrary]

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]

SV EN Översättningar för alla

alla (a) [person] every (a) [person]
alla (o) [allmän] every person (o) [allmän]
alla (o) [allmän] all (o) [allmän]
alla (o) [pers. pron. - subjekt - pl.] all (o) [pers. pron. - subjekt - pl.]
alla (a) [person] all (a) [person]
alla everyone
alla (o) [allmän] everyone (o) [allmän]
alla (pronoun) [every person] everyone (pronoun) [every person]
alla (o) [pers. pron. - subjekt - pl.] everyone (o) [pers. pron. - subjekt - pl.]
alla everything

SV EN Översättningar för fall

fall (n v) [a fall] {n} drop (n v) [a fall]
fall (n) [fallande] {n} drop (n) [fallande]
fall (n) [temperatur] {n} drop (n) [temperatur]
fall {n} backfall
fall (n) [faktum] {n} example (n) [faktum]
fall (n) [temperatur] {n} fall (n) [temperatur]
fall (n) [faktum] {n} case (n) [faktum]
fall (n) [medicin] {n} case (n) [medicin]
fall (n) [faktum] {n} instance (n) [faktum]
fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point] {n} fall (v n) [act of moving in gas or vacuum under the effect of gravity from a point to a lower point]