Söktermen i första hand har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
i första hand (adv) [primarily; most importantly] first and foremost (adv) [primarily; most importantly]

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]

SV EN Översättningar för första

första (a) [i början] initial (a) [i början]
första (a) [äganderätt] original (a) [äganderätt]
första first
första (a) [ordningstal] first (a) [ordningstal]
första (n) [ordningstal] first (n) [ordningstal]

SV EN Översättningar för hand

hand (u) hand
hand (n) [anatomi] (u) hand (n) [anatomi]
SV Synonymer för i första hand EN Översättningar
när allt kommer omkring [i själva verket] after all
faktiskt [i själva verket] actually
ursprungligen [i själva verket] orgiginally
från början [i själva verket] originally
egentligen [i själva verket] actually
huvudsakligen [förnämligast] chiefly
främst [förnämligast] above all
mest [förnämligast] most
helst [förnämligast] preferably
framför allt [förnämligast] specially
i synnerhet [förnämligast] chiefly
särskilt [förnämligast] especially
speciellt [förnämligast] specially
par excellence [förnämligast] par excellence
företrädesvis [förnämligast] chiefly