Söktermen i synnerhet har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
i synnerhet particularly
i synnerhet (o) [vikt] mainly (o) [vikt]
i synnerhet (adv adj) [mainly] chiefly (adv adj) [mainly]
i synnerhet (o) [vikt] chiefly (o) [vikt]
i synnerhet (o) [vikt] mostly (o) [vikt]
SV Svenska EN Engelska
i synnerhet especially

SV EN Översättningar för i

i (o) [destination] to (o) [destination]
i (o) [tid] to (o) [tid]
i (o) [tid] of (o) [tid]
i (o) [tid] till (o) [tid] (arch.)
i at
i (o) [preposition] in (o) [preposition]
i (o) [tid] before (o) [tid]
i (o) [preposition] inside (o) [preposition]
i (o) [preposition] into (o) [preposition]
i (o) [riktning] into (o) [riktning]
SV Synonymer för i synnerhet EN Översättningar
särskilt [i all synnerhet] especially
framför allt [i all synnerhet] specially
speciellt [i all synnerhet] specially
just [i all synnerhet] exactly
huvudsakligen [förnämligast] chiefly
främst [förnämligast] above all
mest [förnämligast] most
helst [förnämligast] preferably
i första hand [förnämligast] first and foremost
par excellence [förnämligast] par excellence
företrädesvis [förnämligast] chiefly
väsentligen [i första hand] substantially
mestadels [i första hand] by and large
enkom [speciellt] especially
extra [speciellt] extra
speciell [speciellt] particular