Söktermen impact har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
impact (n) [force] anslag (n) {n} [force]
impact (n) [influence] inflytande (n) {n} [influence]
impact (n) [force] nedslag (n) {n} [force]
impact (n) [consequence] verkan (n) [consequence] (invariable)
impact inverkan

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för impact SV Översättningar
hit [action] träff (u)
thump [action] stöt (u)
bump [action] törn
strike [action] träffa
rap [action] lätt slag
knock [action] stöt (u)
stroke [action] streck {n}
blow [action] blåsa (u)
cuff [thing] örfil (u)
slap [thing] smälla
swat [thing] smälla
smack [thing] smack
jab [thing] stöta
clap [thing] smälla med
crash [collision] flyghaveri
clatter [collision] slammer
encounter [collision] möter
shock [collision] chock {n}
clash [collision] skräll
punch [blow] slå hål i