Söktermen impediment har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
impediment (n) [reason] hinder (n) {n} [reason]
impediment (n) [medicine] talfel (n) {n} [medicine]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för impediment SV Översättningar
hindrance [obstruction] spärr (u)
snag [obstruction] krux {n}
obstacle [obstruction] hinder {n}
barrier [obstruction] spärr (u)
jam [obstruction] klämma
block [obstruction] kvarter {n}
drag [burden] (slang dragga
burden [hardship] belastning
trouble [hardship] omak
difficulty [hardship] svårighet (u)
ordeal [hardship] eldprov
misfortune [hardship] otur (u)
asperity [hardship] stränghet (u)
interference [obstacle] störningar
deterrent [obstacle] avskräckningsvapen (adj n)
hitch [obstacle] ryck {n}
restriction [obstacle] restriktion (u)
obstruction [obstacle] hinder {n}
impairment [physical impairment] försämring (u)
injury [physical impairment] åverkan