Söktermen important har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
important (a) [difference] betydande (a) [difference]
important (a) [difference] betydlig (a) [difference]
important (a) [difference] ansenlig (a) [difference]
important (a) [difference] väsentlig (a) [difference]
important (a) [importance] väsentlig (a) [importance]
EN Engelska SV Svenska
important viktig
important (a) [difference] viktig (a) [difference]
important (a) [event] viktig (a) [event]
important (a) [importance] viktig (a) [importance]
important (a) [importance] stor (a) [importance]
important betydelsefull

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för important SV Översättningar
essential [necessity] viktig
critical [necessity] vansklig
indispensable [necessity] oumbärlig
requisite [necessity] erforderlig
vital [necessity] livsfarlig
weighty [significant] tung
pithy [significant] märgfylld
juicy [significant] mustig
meaty [significant] köttig
venerable [esteemed] (formal ärevördig
distinguished [esteemed] distingera
respectable [esteemed] ansenlig
momentous [esteemed] mycket viktig
considerable [esteemed] avsevärd
exalted [characteristic] upphöjd
prominent [characteristic] framträdande {n}
pre-eminent [characteristic] (formal överlägsen
eminent [characteristic] framstående
high [characteristic] (informal högtryck {n}
crucial [property] kritisk