Söktermen in addition har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
in addition (o) [also] också (o) [also]
in addition (o) [also] även (o) [also]
in addition (o) [also] likaså (o) [also]
in addition (o) [besides] dessutom (o) [besides]
in addition (o) [general] dessutom (o) [general]
EN Engelska SV Svenska
in addition (o) [besides] vidare (o) [besides]
in addition (o) [besides] för övrigt (o) [besides]

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för addition

addition (n) [enclosure] tillägg (n) {n} [enclosure]
addition (n) [supplement] tillägg (n) {n} [supplement]
addition (n) [enclosure] bilaga (n) [enclosure] (u)
addition addition (u)
addition (n) [mathematics] addition (n) [mathematics] (u)
addition (n) [supplement] supplement (n) {n} [supplement]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för in addition SV Översättningar
too [addition] ock
as well [addition] tillika
moreover [addition] för övrigt
likewise [addition] sammaledes
plus [addition] plustecken {n}
even [addition] afton (u)
additionally [addition] dessutom
also [addition] också
anyway [furthermore] hursomhelst
besides [furthermore] för resten
in that case [purpose] i så fall
therefore [purpose] därför
thus [purpose] alltså
therewith [purpose] därmed
still [purpose] än
then [purpose]