Söktermen in deep thought har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
in deep thought (o) [mind] tankfull (o) [mind]
in deep thought (o) [mind] eftertänksam (o) [mind]
in deep thought (o) [mind] i djupa tankar (o) [mind]

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för deep

deep (a) [abstruse] djup (a) {n} [abstruse]
deep (a) [color] djup (a) {n} [color]
deep (a) [emotion] djup (a) {n} [emotion]
deep (a) [general] djup (a) {n} [general]
deep (a) [location] djup (a) {n} [location]
deep (a) [music] djup (a) {n} [music]
deep (a) [abstruse] svårfattlig (a) [abstruse]
deep (a) [abstruse] dunkel (a) {n} [abstruse]
deep (a) [abstruse] fördold (a) [abstruse]
deep (a) [abstruse] obskyr (a) [abstruse]

EN SV Översättningar för thought

thought (n) [purpose] avsikt (n) [purpose] (u)
thought (n) [mental activity] tänkande (n) {n} [mental activity]
thought (n) [consideration] tanke (n) [consideration] (u)
thought (n) [form created in the mind] tanke (n) [form created in the mind] (u)
thought (n) [mental activity] tanke (n) [mental activity] (u)
thought idé (u)
thought (n) [form created in the mind] idé (n) [form created in the mind] (u)
thought tänkte
thought tanke (u)