Söktermen in regard to har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
in regard to (o) [about] beträffande (o) [about]
in regard to (o) [about] angående (o) [about]
in regard to (o) [about] med avseende på (o) [about]
in regard to (o) [about] om (o) [about]
in regard to (o) [about] i fråga om (o) [about]

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

EN SV Översättningar för regard

regard (n) [feelings] hänsyn (n) [feelings] (u)
regard (n) [feelings] hänsynstagande (n) {n} [feelings]
regard (n) [feelings] respekt (n) [feelings] (u)
regard (n) [feelings] aktning (n) [feelings] (u)
regard
 • regarded
 • regard
 • regard
 • regarded
 • regarded
betrakta
 • betraktad
regard (v) [general] se på (v) [general]
regard
 • regarded
 • regard
 • regard
 • regarded
 • regarded
avse
 • avsedd

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för in regard to SV Översättningar
connected with [concerning] i fråga om
respecting [concerning] med hänsyn till
about [concerning] vid
of [concerning] -s