Söktermen in the nick of time har 2 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
in the nick of time(o)[time] i rätta ögonblicket(o)[time]
in the nick of time(o)[time] i grevens tid(o)[time]

ENSVÖversättningar för in

in
in(o)[proximity] vid(o)[proximity]
in(o)[proximity] nära(o)[proximity]
in(o)[preposition] inne i(o)[preposition]
in(o)[preposition] i(o)[preposition]
in hos

ENSVÖversättningar för the

the(o)[definite article] det(o)[definite article]
the den
the(o)[definite article] den(o)[definite article]
the trokoloren
the(o)[definite article] de(o)[definite article]
the tull(u)
the vänstern(invariable)
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSVÖversättningar för nick

nick(v)[wood] göra ett hack i(v)[wood]
nick(v)[wood] karva i(v)[wood]
nick(v)[dishonesty]
 • nicked
 • nick
 • nick
 • nicked
 • nicked
skinna(v)[dishonesty]
 • skinnad
nick
 • nicked
 • nick
 • nick
 • nicked
 • nicked
skära
 • skuren
nick(v)[dishonesty]
 • nicked
 • nick
 • nick
 • nicked
 • nicked
snuva(v)[dishonesty](u)
 • snuvad

ENSVÖversättningar för of

of(o)[general] för(o)[general]
of(o)[general] till(o)[general]
of(o)[possession](o)[possession]
of(o)[books] av(o)[books]
of(o)[material] av(o)[material]
of(o)[possession] av(o)[possession]
of(o)[origin] från(o)[origin]
of(o)[general] med(o)[general]
of(o)[material] gjord av(o)[material]
of(o)[time] i(o)[time]

ENSVÖversättningar för time

time(v)[general]
 • timed
 • time
 • time
 • timed
 • timed
avpassa(v)[general]
 • avpassad
time(n)[music] takt(n)[music](u)
time(n)[duration] varaktighet(n)[duration](u)
time gång(u)
time(n)[occasion] gång(n)[occasion](u)
time tid(u)
time(n)[duration] tid(n)[duration](u)
time(n)[general] tid(n)[general](u)
time(n)[past] tid(n)[past](u)
time(n)[watch] tid(n)[watch](u)