Söktermen inaudible har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
inaudible (a) [sound] ohörbar (a) [sound]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inaudible SV Översättningar
incomprehensible [unintelligible] obegriplig
obscure [unintelligible] grumlig
garbled [unintelligible] stympade
stammering [unintelligible] stamning (u)
vague [unintelligible] oviss
inarticulate [unintelligible] oartikulerad
indistinct [imperceptible] oklar
insensible [imperceptible] (formal ovetande
soft [sound] veklig
faint [sound] dåna
imperceptible [insensible] omärklig