Söktermen incipient har 2 resultat
SVSynonymer för incipientENÖversättningar
begynnande[spirande]nascent(formal)
vaknande[spirande]nawakening
ENEngelskaSVSvenska
incipient begynnelse-
incipient(a)[disease] begynnande(a)[disease]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för incipientSVÖversättningar
beginning[origin]begynnelse(u)
initial[origin]inledande
anterior[origin](formalfrämre
maiden[origin](literatureogift
primeval[origin]ursprunglig
first[origin]först
introductory[beginning]introduktions
inaugural[beginning]invignings-
initiative[beginning]initiativ{n}
undeveloped[rudimentary]outvecklad
immature[rudimentary]barnslig
embryonic[rudimentary]embryonal
rudimentary[just begun]rudimentär
primary[primitive]ursprunglig
original[primitive]originell
primordial[primitive](formalurtids-
early[primitive]tidig
fundamental[primitive]principiell
pristine[primitive](formalursprunglig
preparative[preliminary]för-