Söktermen income har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
income inkomst (u)
income (n) [general] inkomst (n) [general] (u)
income (n) [trade] inkomst (n) [trade] (u)
income inkomster
income intäkt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för income SV Översättningar
resources [wealth] resurs
property [wealth] ägodel
revenue [wealth] ränta (u)
substance [wealth] substans (u)
means [wealth] utväg
sufficiency [sufficient means] nöjaktighet (u)
subsistence [sufficient means] underhåll {n}
provision [sufficient means] proviant (u)
support [sufficient means] support (n v)
sustenance [sufficient means] (formal uppehälle
livelihood [sufficient means] uppehälle
competence [sufficient means] sakkunskap (u)
money [capital] penningar
wealth [capital] välstånd {n}
funds [capital] fonder
possessions [capital] besittningar (up)
proceeds [earnings] intäkter (up)
gross [earnings] för fet
receipts [earnings] recept {n}
profits [earnings] förtjänster