Söktermen individually har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
individually (o) [general] individuellt (o) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för individually SV Översättningar
separately [time or position] separat
alone [time or position] allena
away [time or position] bort
independently [time or position] oberoende {n}
exclusively [time or position] exklusivt
to one side [time or position] krokigt
apart [time or position] bort
apiece [quantity] per man
every [quantity] varje
each [quantity] varje
particularly [privately] i synnerhet
characteristically [privately] typiskt
specially [privately] synnerligen
specifically [privately] specifikt (adv)
personally [privately] personligt
notably [particularly] särskilt
especially [particularly] särdeles
privately [personally] personligt