Söktermen indoctrinate har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
indoctrinate (v) [politics] indoktrinera (v) [politics]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för indoctrinate SV Översättningar
train [instruct] tåg {n}
coach [instruct] vagn (u)
educate [instruct] utbilda
teach [instruct] lär ut
practise [activity] öva
rehearse [activity] öva
discipline [activity] tukt
drill [activity] drill (u)
instruct [education] undervisa
ground [education] mald
inculcate [program] (formal inpränta
influence [program] inverkan
brainwash [program] hjärntvätt
instil [program] ingiva
stipulate [program] stipelbärande (v adj)
condition [program] villkor {n}
infuse [imbue] ingjuta
steep [imbue] stup {n}
impregnate [imbue] impregnera
impart [teach] tilldela