Söktermen inflexibility har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
inflexibility (n) [behavior] orubblighet (n) [behavior] (u)
inflexibility (n) [material] oböjlighet (n) [material] (u)
inflexibility (n) [behavior] obeveklighet (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inflexibility SV Översättningar
determination [perseverance] föresats
firmness [perseverance] fasthet (u)
persistence [perseverance] beständighet (u)
resolution [perseverance] resolution
steadfastness [perseverance] stadighet (u)
stubbornness [stiffness] motspänstighet (u)
rigidity [stiffness] stränghet (u)
obstinacy [stiffness] trots {n}
tenacity [stiffness] fasthet (u)