Söktermen inflytande har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
inflytande (n) [allmän] {n} impact (n) [allmän]
inflytande {n} influence
inflytande (n) [allmän] {n} influence (n) [allmän]
inflytande (n) [politik] {n} influence (n) [politik]
inflytande (n) [allmän] {n} manipulation (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
inflytande (n) [allmän] {n} influencing (n) [allmän]
inflytande (n) [politik] {n} power (n) [politik]
SV Synonymer för inflytande EN Översättningar
tvång [påverkan] n coercion
börda [påverkan] (u burden
påfrestning [påverkan] (u stress
stress [påverkan] (u stress
ansträngning [påverkan] (u exertion
tryck [påverkan] n pressure
makt [myndighet] (u power
position [myndighet] (u situation
respekt [myndighet] (u deference
status [myndighet] (u status
prestige [myndighet] (u prestige
anseende [myndighet] n renown
sakkunskap [myndighet] (u competence
erfarenhet [myndighet] (u experience
befogenhet [myndighet] right
auktoritet [myndighet] (u authority
styrelse [herravälde] (u council
ledning [herravälde] (u circuit
rättighet [herravälde] (u privilege
myndighet [herravälde] (u authorit