Söktermen inform har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
inform ange
inform meddela
inform (v) [information] upplysa (v) [information]
inform (v) [information] informera (v) [information]
inform (v) [information] underrätta (v) [information]
EN Engelska SV Svenska
inform delgiva
inform up

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inform SV Översättningar
teach [speech] (jiāo)
exalt [activity] (formal 提昇 (v)
fire [activity] (informal 火災
train [teach] 火車
speak [make known]