Söktermen informal har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
informal anspråkslös
informal (a) [style] familjär (a) [style]
informal (a) [style] ledig (a) [style]
informal (a) [style] oformell (a) [style]
informal (a) [general] informell (a) [general]
EN Engelska SV Svenska
informal (a) [language] informell (a) [language]
informal utan formaliteter

Engelska Svenska översättingar