Söktermen information har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
information (n v) [''plural'': personal information] (u) detail (n v) [''plural'': personal information]
information (u) information
information (n) [fakta] (u) information (n) [fakta]
information (n) [fakta] (u) material (n) [fakta]
information (n) [fakta] (u) data (n) [fakta]
SV Svenska EN Engelska
information (n) [fakta] (u) input (n) [fakta]
information (n) [faktum] (u) datum (n) [faktum]
information (n) [faktum] (u) fact (n) [faktum]
information (u) info (informal)
information (n) [fakta] (u) info (n) [fakta] (informal)
information (n) [fakta] (u) news (n) [fakta]
SV Synonymer för information EN Översättningar
underrättelse [upplysning] (u notification (formal)
besked [upplysning] answer
bud [upplysning] n commandment
hälsning [upplysning] (u greeting
uppgift [upplysning] (u exercise
budskap [upplysning] n errand
anmälan [upplysning] (invariable announcement
varsel [upplysning] n foretoken
meddelande [upplysning] n errand
tillkännagivande [anmälning] n announcement
tidender [anmälning] (up tiding
kungörelse [anmälning] (u edict
deklaration [anmälning] (u tax return
rapport [anmälning] (u report
manifest [anmälning] n manifest (formal)
bulletin [anmälning] (u bulletin
upprop [anmälning] call-over
annons [anmälning] (u advertisement
förklaring [besked] (u explanation
ledning [besked] (u circuit
EN Engelska SV Svenska
information (n v) [''plural'': personal information] (u) detail (n v) [''plural'': personal information]
information (u) information
information (n) [fakta] (u) information (n) [fakta]
information (n) [fakta] (u) material (n) [fakta]
information (n) [fakta] (u) data (n) [fakta]
information (n) [fakta] (u) input (n) [fakta]
information (n) [faktum] (u) datum (n) [faktum]
information (n) [faktum] (u) fact (n) [faktum]
information (u) info (informal)
information (n) [fakta] (u) info (n) [fakta] (informal)
information (n) [fakta] (u) news (n) [fakta]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för information SV Översättningar
announcement [language] anmälan (invariable)
proclamation [language] proklamation (u)
advice [language] avi
note [language] ton (u)
declaration [language] förklara
report [language] referera
notice [language] iakttaga
data [thing] data (p)
facts [thing] fakta
contribution [thing] bidrag {n}
feedback [thing] feedback (u)
input [thing] inmatning
teaching [enlightenment] undervisning (u)
education [enlightenment] utbildning (u)
edification [enlightenment] uppbyggelse (u)
erudition [enlightenment] (literature högre bildning (u)
knowledge [enlightenment] vetenskap (u)
illumination [enlightenment] upplysning (u)
affidavit [documentation] edlig skriftlig försäkran
deposition [documentation] utfällning (u)