Söktermen inhibited har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
inhibited (a) [psychology] hämmad (a) [psychology]
inhibited förhindrad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inhibited SV Översättningar
cold [unresponsive] frusen
indifferent [unresponsive] oengagerad
chilly [unresponsive] kylig
frigid [unresponsive] kylig
constrained [restrained] spärrad
reserved [restrained] sluten