Söktermen initiativ har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
initiativ (n) [allmän] {n} initiative (n) [allmän]
SV Synonymer för initiativ EN Översättningar
förslag [uppmaning] n proposals
uppslag [uppmaning] n cuff
medverkan [uppmaning] n co-operation
uppmuntran [uppmaning] (invariable encouragement
impuls [uppmaning] (u impulse
ingivelse [uppmaning] inspiration
tillskyndan [uppmaning] n instigation
sug [handlingskraft] n blowjob
början [uppslag] (invariable birth
föresats [avsikt] purpose
tanke [avsikt] (u thought
plan [avsikt] (u blue-print
syfte [avsikt] n thrust
strävan [avsikt] (u (invariable) aspiration
mening [avsikt] (u purport (formal)
tendens [avsikt] (u tendency
vilja [avsikt] want
mål [avsikt] n goal
ambition [avsikt] (u aspiration
uppsåt [avsikt] intent