Söktermen inkorporera har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
inkorporera incorporate
SV Synonymer för inkorporera EN Översättningar
införliva [ta i besittning] incorporate
ockupera [ta i besittning] occupy
bemäktiga sig [ta i besittning] usurp
stjäla [ta i besittning] thieve (literature)
lägga beslag på [ta i besittning] monopolize
tillägna sig [ta i besittning] acquire
annektera [ta i besittning] annex
adoptera [antaga] foster (formal)
acceptera [antaga] accept
mottaga [antaga] receive
upptaga [antaga] occupy
sammansmälta [sammanföra] conflate
associera [sammanföra] associate
amalgamera [sammanföra] amalgamate
centralisera [sammanföra] centralize
blanda [sammanföra] amalgemate
förena [sammanföra] unite
uppta [förena] absorb
integrera [förena] integrate
absorbera [förena] absorb