Söktermen inlåta sig på har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
inlåta sig på enter into

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself

SV EN Översättningar för

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]
SV Synonymer för inlåta sig på EN Översättningar
ägna sig åt [ta befattning med] devote oneself to
intressera sig för [ta befattning med] be interested in
ha att göra med [ta befattning med] deal with
bry sig om [ta befattning med] care for
lägga sig i [ta befattning med] butt in
handha [ta befattning med] manage
befatta sig med [ta befattning med] meddle (in)
komma in på [gå in på] touch upon
behandla [gå in på] deal with
omnämna [gå in på] mention
nämna [gå in på] mention
avhandla [gå in på] discuss
framställa [gå in på] pose
beröra [gå in på] touch
antaga [ta på sig] accept
ikläda sig [ta på sig] take upon oneself
töras [djärvas] dare
drista sig [djärvas] dare
nännas [djärvas] have the heart to
understå sig [djärvas] dare