Söktermen innehåll har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
innehåll (n) [subjekt] {n} content (n) [subjekt]
innehåll (n) [allmän] {n} contents (n) [allmän]
innehåll (n) [betydelse] {n} tenor (n) [betydelse] (formal)
innehåll {n} comprised
innehåll {n} content
SV Synonymer för innehåll EN Översättningar
innebörd [mening] (u connotation
bemärkelse [mening] (u sense
nyans [mening] (u nuance
skiftning [mening] (u tinge
definition [mening] (u definition
denotation [mening] (u denotation
betydelse [mening] (u significance
materia [det inre] (u matter
substans [det inre] (u substance
deg [det inre] (u (informal) dough (slang)
pasta [det inre] (u paste
massa [det inre] (u crowd
konnotation [betydelse] (u connotation
grundtanke [betydelse] (u keynote
tendens [betydelse] (u tendency
andemening [betydelse] spirit
mening [betydelse] (u purport (formal)
omfång [volym] n ranging
vidd [volym] (u amplitude
utrymme [volym] space