Söktermen innehålla har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
innehålla (v) [omfatta]
 • innehållen
include (v) [omfatta]
 • included
 • include
 • include
 • included
 • included
innehålla (v) [omfatta]
 • innehållen
cover (v) [omfatta]
 • covered
 • cover
 • cover
 • covered
 • covered
innehålla (v) [hold, contain]
 • innehållen
enclose (v) [hold, contain]
 • enclosed
 • enclose
 • enclose
 • enclosed
 • enclosed
innehålla
 • innehållen
comprise
 • comprised
 • comprise
 • comprise
 • comprised
 • comprised
innehålla
 • innehållen
contain
 • contained
 • contain
 • contain
 • contained
 • contained
SV Svenska EN Engelska
innehålla (v) [To hold inside]
 • innehållen
contain (v) [To hold inside]
 • contained
 • contain
 • contain
 • contained
 • contained
innehålla (v) [volym]
 • innehållen
contain (v) [volym]
 • contained
 • contain
 • contain
 • contained
 • contained
innehålla (v) [volym]
 • innehållen
hold (v) [volym]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
innehålla (v) [omfatta]
 • innehållen
embrace (v) [omfatta]
 • embraced
 • embrace
 • embrace
 • embraced
 • embraced
SV Synonymer för innehålla EN Översättningar
undandra [ej utlämna] withdraw
dölja [ej utlämna] conceal (formal)
gömma [ej utlämna] bury
kvarhålla [ej utlämna] detain
hemlighålla [ej utlämna] conceal (formal)
förvägra [ej utlämna] deprive
undanhålla [ej utlämna] withhold
inbegripa [bestå av] include
bestå [bestå av] stand
innefatta [inbegripa] comprehend
inkludera [inbegripa] include
innesluta [inbegripa] envelop
omsluta [inbegripa] enfold
spänna över [inbegripa] span
rymma [inbegripa] abscond (formal)
famna [inbegripa] embrace
uppgå till [inbegripa] amount to
inberäkna [inbegripa] include
medräkna [inbegripa] include
omfatta [inbegripa] embrace