Söktermen inquiry har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
inquiry (n) [general] undersökning (n) [general] (u)
inquiry (n) [general] utforskning (n) [general] (u)
inquiry (n) [information] förfrågan (n) [information] (invariable)
inquiry (n) [information] efterfrågning (n) [information] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inquiry SV Översättningar
examination [investigation] tentamen
exploration [investigation] utforskning (u)
scrutiny [investigation] granskning (u)
study [investigation] studie (u)
research [investigation] forskning (u)
investigation [examination] utredning
summary [examination] översikt (u)
explication [examination] förklaring (u)
critique [examination] recension (u)
report [examination] referera
analysis [examination] utredning
bid [petition] bjöd
appeal [petition] överklagande
document [petition] dokument {n}
request [petition] önskan {n}
solicitation [petition] (formal enträgen anhållan (invariable)
questionnaire [petition] frågeformulär {n}
application [petition] applikation
query [interrogation] frågetecken {n}
question [interrogation] fråga