Söktermen inquisition har 3 resultat
Hoppa till

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inquisition SV Översättningar
inquest [investigation] utredning
exploration [investigation] utforskning (u)
examination [investigation] tentamen
study [investigation] studie (u)
research [investigation] forskning (u)
quiz [investigation] gyckla
inquiry [investigation] efterfrågning (u)
grill [interrogate] grill (u)
check [interrogate] passa
investigate [interrogate] utreda
inquire [interrogate] fråga
cross-examination [interrogate] korsförhör {n}
query [inquiry] frågetecken {n}
question [inquiry] fråga
analysis [scrutiny] utredning
audit [scrutiny] revidera