Söktermen inside har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
inside (o) [building] inomhus (o) [building]
inside (o) [direction] inomhus (o) [direction]
inside (o) [place] inomhus (o) [place]
inside (o) [place] inne (o) [place]
inside (o) [adverb] inuti (o) [adverb]
EN Engelska SV Svenska
inside (o) [preposition] inuti (o) [preposition]
inside innanför
inside (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
inside (o) [preposition] i (o) [preposition]
inside (a) [general] inre (a) [general]
inside (a) [general] invändig (a) [general]
inside (n) [location] interiör (n) [location] (u)
inside (n) [location] insida (n) [location] (u)
inside in

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för inside SV Översättningar
within [place] inom
confidential [secret] konfidentiell
closet [secret] (arch. klosett
private [secret] enskild
nucleus [inner part] cellkärna
centre [inner part] medelpunkt (u)
core [inner part] ledare (u)
heart [inner part] hjärta {n}
interior [inner part] inre
inner [on the inside] invändig
inward [on the inside] invärtes
inherent [on the inside] medfödd
innate [on the inside] medfödd
internal [on the inside] invärtes