Söktermen insikt har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
insikt (n) [kunskap] (u) understanding (n) [kunskap]
insikt (u) insight
insikt (n) [kunskap] (u) insight (n) [kunskap]
insikt (u) knowledge
SV Synonymer för insikt EN Översättningar
uppfattning [föreställning] (u construe
konception [föreställning] (u conception
kännedom [föreställning] (u awareness
kunskap [föreställning] (u knowledge
bild [föreställning] (u effigy
åsikt [föreställning] (u opinion
mening [föreställning] (u purport (formal)
omdöme [föreställning] n discretion
grunder [föreställning] elements
aning [föreställning] (u sneaking suspicion (n)
idé [föreställning] (u thought
begrepp [föreställning] n concept
medvetande [vetskap] consciousness
urskillning [omdömesförmåga] discrimination
förstånd [omdömesförmåga] n brain
klarsynthet [omdömesförmåga] (u perceptiveness
intuition [omdömesförmåga] (u intuition
balans [omdömesförmåga] (u breakeven
förnuft [omdömesförmåga] sanity
klokhet [omdömesförmåga] (u prudence