Söktermen instigation har ett resultat
SVSynonymer för instigationENÖversättningar
initiativ[uppmaning]ninitiative
förslag[uppmaning]nproposals
uppslag[uppmaning]ncuff
medverkan[uppmaning]nco-operation
uppmuntran[uppmaning](invariableencouragement
impuls[uppmaning](uimpulse
ingivelse[uppmaning]inspiration
tillskyndan[uppmaning]ninstigation
ENEngelskaSVSvenska
instigation(n)[general] tillskyndan(n){n}[general]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för instigationSVÖversättningar
appeal[urging]överklagande
persuasion[urging]övertygande{n}
warning[urging]varning(u)
exhortation[urging]erinran
impulse[stimulus]ingivelse
incentive[stimulus]motivation(u)
inducement[stimulus]uppmuntran(invariable)
provocation[stimulus]anledning(u)
urge[stimulus]mana
spur[stimulus]sporre(u)
stimulus[spur]retning(u)