Söktermen instruktion har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
instruktion (u) instruction
instruktion (n) [ordning] (u) instruction (n) [ordning]
instruktion (n) [undervisning] (u) instruction (n) [undervisning]
instruktion (n) [militärisk] (u) briefing (n) [militärisk]
instruktion (n) [militärisk] (u) last instructions (n) [militärisk]
SV Svenska EN Engelska
instruktion (n) [militärisk] (u) adjustments (n) [militärisk]
instruktion (n) [undervisning] (u) teaching (n) [undervisning]
instruktion (n) [undervisning] (u) tutelage (n) [undervisning] (formal)
SV Synonymer för instruktion EN Översättningar
lektioner [utbildning] lessons
läsning [utbildning] (u reading
skola [utbildning] (u shall
handledning [utbildning] (u tutorial
anvisning [utbildning] directive
pedagogik [utbildning] (u pedagogy
undervisning [utbildning] (u education
syssla [uppgift] work
åliggande [uppgift] duty
värv [uppgift] task
tjänst [uppgift] (u favor
ämbete [uppgift] n office
mission [uppgift] (u mission
ärende [uppgift] n errand
order [uppgift] (up behest
kallelse [uppgift] (u calling
anmodan [uppgift] n application
befallning [uppgift] (u behest
uppdrag [uppgift] n assignment
orientering [vägledning] (u briefing